Saumell & Vallejo  està organitzat com una agrupació de professionals independents que col·laboren amb l’objecte de facilitar el desenvolupament de l’activitat econòmica i professional dels seus membres per ajudar-los a millorar els seus propis resultats, que alhora s’agrupen amb professionals de despatxos col·laboradors amb l’objecte també de facilitar el desenvolupament de les respectives activitats econòmiques i professionals.

L’activitat del despatx es vincula amb l’activitat professional dels seus membres i col·laboradors i no substitueix a aquesta. A aquests efectes, els professionals són tots aquells que figuren a la present pàgina com a membres o com a col·laboradors, i cadascun d’ells és responsable únic i exclusiu de la seva pròpia activitat professional.

La pÀgina web www.saumell-vallejo.com és una eina per donar conèixer els serveis que presten els membres i col·laboradors, i per facilitar la comunicació d’aquests amb els seus propis clients, i amb aquelles persones o entitats que puguin estar interessades en la informació exposada.

La informació que facilita la pàgina té un objecte exclusivament informatiu, sense pretendre que pugui permetre configurar opinions o decisions de caràcter jurídic; per a això recomanem contactar amb un professional de la confiança de la persona visitant que pugui ajudar a identificar l’assumpte concret i facilitar un correcte assessorament